Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Programová správa za rok 2019

Programová správa za rok 2019

Nadácia Henkel Slovensko sa v rámci svojho strategického zamerania snaží o zlepšovanie kvality života seniorov. V rámci prvého ročníka Grantového programu pre seniorov 2019 sa rozhodla podporovať projekty, ktoré zodpovedne riešia tému starnutia populácie a nadväzujúcu starostlivosť a prispievajú k znižovaniu generačnej priepasti.

Cieľom programu je nielen pomáhať riešiť ich problémy, ale aj vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu a tým prispievať k odstraňovaniu stereotypných predstáv o starnutí.

Medzi 20 podporených neziskových organizácií, účelových zariadení cirkvi a občianskych združení bola prerozdelená celková suma 45 174€.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.