Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Získali sme podporu z Active Citizens Fund

Platforma StartLab získala podporu z Active Citizens Fund


Projekt ‘Crowdfunding – nástroj posilnenia finančnej nezávislosti OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.

Na druhej strane, StartLab pomáha OOS a aktívnym občanom v získavaní a budovaní finančného a sociálneho kapitálu. Našim cieľom je vďaka projektu rozšíriť povedomie o možnostiach crowdfundingu, jeho benefitoch a pritiahnuť občianske organizácie v spoločnosti, aby službu viac využívali na financovanie svojich verejnoprospešných projektov. Chceme vytvoriť stabilný systém vzdelávania a posilniť vnútorné kapacity v oblasti komunikácie a marketingu, aby sme dlhodobo dokázali túto službu rozvíjať.

Projekt trvá od novembra 2021 do apríla 2023.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.