Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Neberte nám 2 %, vyzývajú vládu neziskové organizácie

Občianske združenie Liga proti rakovine spolu s ďalšími neziskovými organizáciami dnes spustili podpisovú akciu, v ktorej vyzývajú vládu, aby ponechala asignáciu 2% z daní v aktuálnom stave.

Tento finančný mechanizmus je podľa nich nesmierne dôležitým zdrojom financovania aktivít, ktoré pomáhajú udržiavať sociálny zmier v spoločnosti. Návrh ministerstva práce,  sociálnych vecí a rodiny nielenže tento zmier narúša, no navyše bol predstavený bez akejkoľvek diskusie s organizáciami, na ktoré má existenčný dopad.

Neziskový sektor a mimovládne organizácie sú nevyhnutnou a dôležitou súčasťou života demokratickej spoločnosti. Ľudia si prostredníctvom nich vzájomne pomáhajú po celom Slovensku. Často s minimálnymi finančnými zdrojmi, avšak s maximálnym nasadením poskytujú neziskovky široké spektrum aktivít a služieb, ktoré štát nedokáže v potrebnom rozsahu zabezpečovať.

Neziskové organizácie v mnohom suplujú štát. Aj vďaka 2 %.

Sme všade. Poskytujeme služby a konkrétnu pomoc osobám so zdravotným postihnutím, vážne chorým ľuďom, seniorom, deťom, venujeme sa mládeži, kultúre, športu, zachraňujeme opustené zvieratá. Poberateľmi 2% sú najrozmanitejšie záujmové združenia – hasičov, rybárov, policajtov, lekárov, sestier, opatrovateliek, umelcov, učiteliek

uvádzajú organizácie vo verejnej výzve.

Všetky poskytované služby a pomoc potvrdzujú, že asignácia dvoch percent je nesmierne dôležitým zdrojom financovania aktivít, ktoré pomáhajú udržať sociálny zmier v spoločnosti. A práve tento zmier bude návrhom Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny narušený. 

Činnosť neziskových organizácií často supluje nedostatočnú záchrannú sociálnu sieť štátu. Cez štátny systém sociálnej podpory sa mnohí prepadnú. Vidíme to každý deň, keď komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa na nás obracajú s prosbou o pomoc

vysvetľuje Jozef Kákoš z organizácie Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova.

900-tisíc ľudí podporuje neziskové organizácie svojimi 2% z daní

V minulom roku 2 % z dane poberalo 16 955 organizácii. Viac než 900-tisíc občanov sa rozhodlo svoje 2 % poukázať vybranej neziskovej organizácii. Celková suma, ktorou firmy a fyzické osoby svojimi 2% podporili prácu neziskoviek  bola 87 996 356 eur, z čoho 43 miliónov eur predstavovala asignácia od občanov.

Postaviť všetkých týchto ľudí pred dilemu, či majú svojimi 2 % naďalej podporovať vybranú neziskovku alebo ich majú presmerovať svojim rodičom, je veľmi nešťastné a neférové. 

Veľmi zlý návrh, ktorý narúša roky fungujúci mechanizmus

Neziskovky nechcú a nebudú presviedčať ľudí, aby podporili ich činnosť na úkor rodičov. Takáto „súťaž“ o finančné prostriedky je cynická a nemorálna.

Je to veľmi zlý návrh, ktorý narúša stabilitu rokmi osvedčeného, fungujúceho a transparentného mechanizmu, ktorý podporuje nezávislosť občianskych spolkov, pomáha občanom či miestnym komunitám a zároveň vytvára osobnú väzbu medzi neziskovými organizáciami a ich podporovateľmi

dopĺňa Eva Kováčová z Ligy proti rakovine.

Neziskové organizácie preto vyzývajú vládu, aby nezničila to, čo už viac než 20 rokov dobre funguje a aby legislatívu k 2 % asignácie z daní fyzických a právnických osôb ponechala v aktuálnom stave.

Iniciátori verejnej výzvy

Foto: Archív CpF

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.