Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadačný fond Kaufland už po tretí krát podporí nízkoprahové programy pre deti a mládež

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu má za sebou úspešnú realizáciu dvoch ročníkov grantovej výzvy „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“, v rámci ktorých bolo podporených 23 projektov v celkovej sume viac ako 57 000 €.

Vďaka tomu mohli deti a mladí ľudia zmysluplne tráviť svoj voľný čas, spoznať nových kamarátov aj dospelých, ktorí im boli oporou. Mohli sa vzdelávať, rozvíjať svoju kreativitu, športovať, alebo len tak byť, v prijímajúcom a bezpečnom prostredí. Vďaka odborníkom a odborníčkam v centrách sa deti a mládež dostali aj k bezplatnému poradenstvu, pomoci pri riešení ich problémov, prípadne ku krízovej intervencii. Podporené boli aj projekty zamerané na odborný a osobnostný rozvoj pracovníkov/čiek a dobrovoľníkov/čiek pracujúcich s deťmi a mládežou.

Tretí ročník programu nadväzuje na predošlé podporované aktivity, aby tak posilnil nízkoprahové programy zamerané na cieľovú skupinu neorganizovaných detí a mládeže formou kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, kombinované s ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít.

V grantovom programe budú podporené projekty, ktoré sa zameriavajú na jednu či viacero z uvedených oblastí:

  • Nadstavbové aktivity – nové voľnočasové, vzdelávacie, poradenské aktivity, ktoré sú zmysluplné a rozšíria ponuku poskytovaných služieb pre deti a mládež.
  • Vzdelávanie pracovníkov organizácie – vzdelávanie, stáže, výmenné pobyty v iných zariadeniach, supervízia – skupinová a individuálna, školenia, workshopy.
  • Práca s dobrovoľníkmi organizácie – koordinátor dobrovoľníkov, nábor a vzdelávanie dobrovoľníkov, vypracovanie metodiky práce s dobrovoľníkmi, napĺňanie štandardov práce s dobrovoľníkmi.
  • Sieťovanie nízkoprahových centier a výmena skúseností na lokálnej či regionálnej úrovni.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €.

Svoje projekty môžete podávať prostredníctvom elektronického formulára

do 17. apríla 2023 do 23:59.

 

Nadačný fond Kaufland podporí vybrané projekty celkovou sumou

30 000 €.

Program je určený pre:

  • mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, nadácie a neinvestičné fondy;
  • registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb;
  • nízkoprahové centrá, kluby, komunitné centrá;
  • organizácie poskytujúce terénne sociálne služby, ktorých zriaďovateľom je štát, samospráva, VÚC a pod.

Celé znenie výzvy spolu s podmienkami predkladania projektov si môžete stiahnuť nižšie.

Na stiahnutie

Zdroj foto: IPcko

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.