Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadačný fond Kaufland štvrtým rokom stojí pri nízkoprahových programoch pre deti a mládež

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu dôveruje organizáciám poskytujúcim nízkoprahové programy pre deti a mládež a počas predchádzajúcich troch rokov podporil 34 projektov v celkovej sume viac ako 87 000 €.

Vďaka týmto financiám vznikli nové nízkoprahové kluby a rozvíjali sa tie existujúce. Deti a mladí ľudia v rôznych mestách a obciach Slovenska tak môžu v bezpečnom a prijímajúcom prostredí zmysluplne tráviť svoj voľný čas, spoznať nových kamarátov aj dospelých, ktorí im poskytujú potrebnú podporu či krízovú intervenciu v náročných životných situáciách.

Pracovníci a pracovníčky, dobrovoľníci a dobrovoľníci pôsobiaci v nízkoprahových programoch získali príležitosti na odborný a osobnostný rozvoj prostredníctvom skupinových a individuálnych vzdelávaní, supervízií, či stáží, aby mohli byť pre svojich klientov a klientky pevnou oporou.

Štvrtý ročník programu aj v roku 2024 posilní nízkoprahové programy zamerané na cieľovú skupinu neorganizovaných detí a mládeže formou kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, kombinované s ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít.

V grantovom programe budú podporené projekty, ktoré sa zameriavajú na jednu či viacero z uvedených oblastí:

  • nadstavbové aktivity – nové voľnočasové, vzdelávacie, poradenské aktivity, ktoré rozšíria ponuku poskytovaných služieb pre deti a mládež,
  • vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok organizácie – vzdelávanie, stáže, výmenné pobyty v iných zariadeniach, supervízia – skupinová a individuálna, školenia, workshopy,
  • práca s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami organizácie – nábor a vzdelávanie dobrovoľníkov, vypracovanie metodiky práce s dobrovoľníkmi, napĺňanie štandardov práce s dobrovoľníkmi, koordinovanie dobrovoľníkov,
  • sieťovanie nízkoprahových centier a výmena skúseností na lokálnej či regionálnej úrovni,
  • výmenné pobyty pre klientov – deti a mládež – domáce aj zahraničné výmenné pobyty.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €.

Svoje projekty môžete podávať prostredníctvom elektronického formulára

do 16. apríla 2024 do 23:59

Nadačný fond Kaufland podporí vybrané projekty celkovou sumou

30 000 €.

Program je určený pre:

  • mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, nadácie a neinvestičné fondy;
  • registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb;
  • nízkoprahové centrá, kluby, komunitné centrá;
  • organizácie poskytujúce terénne sociálne služby, ktorých zriaďovateľom je štát, samospráva, VÚC a pod.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadačného fondu Kaufland.

Na stiahnutie

Zdroj foto: IPcko

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.