Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Inštitucionálna podpora dobrovoľníckych centier od Nadačného fondu Kaufland

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu sa aktívne zaujíma o aktuálne potreby a problémy dobrovoľníckych centier na Slovensku a chce dlhodobo podporovať tému rozvoja dobrovoľníctva.

Tretím rokom Nadačný fond Kaufland podporuje aktivity Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorej poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Programy Angažovaná škola 2024 – program výchovy k dobrovoľníctvu a Srdce na dlani – národné oceňovanie za dobrovoľníctvo v roku 2024 sú podporené celkovou sumou 18 000 €.

Na podporu dobrovoľníckych centier v rôznych krajoch Slovenska je vyčlenených spolu 32 000 €. Do grantového inštitucionálneho programu sa môže zapojiť 8 dobrovoľníckych centier a organizácií:

 • Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 • Centrum dobrovoľníctva, n.o.
 • Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 • Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
 • Nitrianske centrum dobrovoľníctva
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum
 • Trenčianske dobrovoľnícke centrum o.z.
 • V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 – 5 000 €.

Svoje projekty môžete podávať prostredníctvom elektronického formulára

do 9. apríla 2024 do 23:59

Nadačný fond Kaufland podporí vybrané projekty celkovou sumou

32 000 €.

Program poskytne finančnú podporu dobrovoľníckym centrám a organizáciám v týchto oblastiach:

 • inštitucionálna stabilita organizácie,
 • rozvoj dobrovoľníctva v jednotlivých krajoch Slovenska,
 • osveta v téme dobrovoľníctva,
 • dobrovoľníctvo ako stabilná súčasť občianskej spoločnosti.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadačného fondu Kaufland.

Na stiahnutie

Zdroj foto: Centrum dobrovoľníctva, n. o.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.