Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadačný fond Hartmann podporí zvyšovanie kapacít v opatrovníctve

V centre pozornosti Nadačného fondu Hartmann sú opatrovateľky a opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí/é sa starajú o tých najzraniteľnejších. O seniorov, chorých a odkázaných na pomoc.

Kapacity opatrovateľov na Slovensku sú veľmi poddimenzované, mnohí odchádzajú do zahraničia, a tí, ktorí túto profesiu vykonávajú na Slovensku, sú finančne aj spoločensky nedocenení. Nadačný fond Hartmann sa zameriava na oblasť vzdelávania opatrovateľov. Prostredníctvom finančnej podpory v rámci grantového programu „Staň sa opatrovateľom/kou“ chce podporovať tých, ktorí majú záujem o rekvalifikačný kurz opatrovania, chcú sa tejto profesii venovať profesionálne avšak finančné možnosti im kurz neumožňujú absolvovať.

V prvom kole s uzávierkou 15. marca 2022 bude v rámci programu podporené absolvovanie rekvalifikačného kurzu opatrovania pre 30 budúcich opatrovateľov/opatrovateliek v celkovej sume 9 000 €.

Celé znenie výzvy spolu s podmienkami predkladania žiadostí si môžete stiahnuť nižšie.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.