Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadačný fond Hartmann naďalej podporuje zvyšovanie kapacít v opatrovníctve

V centre pozornosti Nadačného fondu Hartmann sú opatrovateľky a opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí/é sa starajú o tých najzraniteľnejších. O seniorov, chorých a odkázaných na pomoc.

Kapacity opatrovateľov na Slovensku sú veľmi poddimenzované, mnohí odchádzajú do zahraničia, a tí, ktorí túto profesiu vykonávajú na Slovensku, sú finančne aj spoločensky nedocenení. Nadačný fond Hartmann sa zameriava na oblasť vzdelávania opatrovateľov. Prostredníctvom finančnej podpory v rámci grantového programu „Staň sa opatrovateľom/kou“ podporuje tých, ktorí majú záujem o rekvalifikačný kurz opatrovania, chcú sa tejto profesii venovať profesionálne avšak finančné možnosti im kurz neumožňujú absolvovať.

Od roku 2021 sa vďaka podpore Nadačného fondu Hartmann na trh práce umiestnilo 82 nových opatrovateľov a opatrovateliek.

Kurz bol pre mňa výnimočný. Naučila som sa nové poznatky o ľudskom tele, o empatii, o tom ako sa správne postarať o chorých, polohovanie, jednoznačne komunikácia. Dalo mi to okrem spoznania nových ľudí aj miesto, kde sa môžem vrátiť a v prípade pomoci mi budú vždy ochotne pomôcť. Vyučujúci boli priateľskí, empatickí, mali s nami trpezlivosť a vedeli nás naučiť všetko teoreticky ale najmä aj prakticky.

absolventka kurzu.

Nové žiadosti o preplatenie kurzu opatrovania môžete posielať prostredníctvom elektronického formulára až do konca roka 2022.

Hlásiť sa môžu fyzické osoby, ale aj samotné zariadenia sociálnych služieb, v prípade, že majú viacero zamestnancov a zamestnankýň, ktorí/é by radi/y vykonávali prácu opatrovateľov a opatrovateliek, a ktorým by chceli preplatiť rekvalifikačný kurz.

Viac informácií ohľadom podmienok získania refundácie nákladov na kurz opatrovania si môžete prečítať na webovej stránke Nadačného fondu Hartmann.

Úvodná foto: Stano Jendek

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.