Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadačný fond Baumit už po 17. krát podporí zlepšovanie komunitného života

Už po 17. krát naplní grantový program Nadačného fondu Baumit Tu sa nám páči, tu chceme žiť vízie mimovládnych organizácií a aktívnych občianskych iniciatív, ktoré sa starajú o komunitu a prostredie, v ktorom žijú. 

Prepájaním rôznych skupín obyvateľov, podporovaním rôznorodosti aktivít a zážitkov utužujúcich vzťahy v komunite a posilňovaním vzťahu k prostrediu, v ktorom žijeme, sa Slovensko mení na lepšie miesto pre život. V rámci uplynulých šestnástich ročníkov sa vďaka mimovládnym organizáciám a aktívnym občianskym iniciatívam podarilo realizovať až 232 verejnoprospešných projektov, ktoré priniesli pozitívne zmeny do rôznych aspektov života v komunite a skvalitnili verejné priestory v celkovej sume 236 tisíc eur.

V grantovom programe budú podporené projekty zamerané napríklad na:

  • revitalizáciu, sprístupňovanie a oživovanie verejných priestranstiev so zapojením komunity a slúžiacim širokej verejnosti– pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička, zanedbaný park;
  • komunitné aktivity slúžiace širokej verejnosti – podpora vytvárania a udržateľnosti komunitných priestorov, medzigeneračné aktivity, aktivity podporujúce stretávanie sa, inklúziu, zvyšujúce povedomie o súčasnom dianí aj historických udalostiach;
  • výsadbu stromov a drevín – podporíme výsadbu solitérov a alejí, ktoré poskytnú tieň pozdĺž cyklistických trás či poskytnú priestor pre oddych a rozhovor vo verejných parkoch a záhradách;
  • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov komunite, ktoré uchovávajú miestne tradície a zvyklosti, využívajúce lokálny potenciál a prispievajú k zvýšeniu atraktivity lokality či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), kultúrne a komunitné inštitúcie aj neformálne skupiny aktívnych občanov.

Realizáciu projektov plánujte od 1.augusta do 31.októbra 2024.

Maximálna výška podpory jedného projektu je 1 200 €.

Termín uzávierky podávania projektov je 25.júna 2024 do 23:59.

Svoje projekty posielajte prostredníctvom elektronického formulára.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženej grantovej výzve.

Na stiahnutie

Zdroj foto: OZ Tvorivá dielňa

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.