Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Tipsport podporí výsadbu stromov a kríkov v blízkosti športových ihrísk a športovísk

Nadácia Tipsport v rámci grantového programu Zasaď strom za svoj klub podporí športové kluby a samosprávy v ich snahe obnovovať výsadbu zelene a stromov v blízkosti športových ihrísk a športovísk.

Výsadba stromov a zelene je dôležitá pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu, má vplyv na ochladzovanie lokálneho prostredia, zadržovanie vody ako aj zachovávanie biodiverzity.

Preto sa Nadácia Tipsport rozhodla v rámci svojich aktivít podporiť výsadbu stromov v okolí futbalových ihrísk a ďalších športovísk so zapojením športových komunít a širšej verejnosti do samotnej výsadby, zlepšovania a skrášľovania prostredia a tým aj vytvárania si vzťahu k prostrediu, v ktorom žijú.

Športové komunity môžu v rámci programu navyše získať ďalšie finančné prostriedky na údržbu trávnikov na futbalových ihriskách a to až do výšky 2 000 eur (napr. na prevzdušnenie, vertikuláciu, dosiatie trávy a pod.). Podmienkou je výsadba stromov v kríkov v okolí športoviska minimálne v rovnakej hodnote.

Nadácia Tipsport na podporu výsadby prerozdelí sumu 50 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €.

Projekty zasielajte elektronicky v termíne do 01. decembra 2022 do 23:59.

Hlavné ciele grantového programu sú:

  • podporovať výsadbu zelene v okolí športovísk;
  • zapájať športovú komunitu, ako aj širšiu verejnosť do výsadby stromov a kríkov a zvyšovať tak ich záujem o prostredie, v ktorom žijú;
  • výsadbou stromov/krov prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej krízy, k podpore biodiverzity a pozitívnemu ovplyvňovaniu mikroklímy.

Všetky dôležité informácie nájdete v grantovej výzve priloženej nižšie.

Na stiahnutie

foto: archív Nadácie Tipsport

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.