Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Tipsport podporí výsadbu drevín pri športoviskách sumou 39-tisíc eur

Do grantovej výzvy pod názvom Zasaď strom za svoj klub sa prihlásilo 31 subjektov. Odborná porota sa po dôkladnom posúdení všetkých žiadostí rozhodla udeliť grant 18 žiadateľom. Vďaka poskytnutým prostriedkom bude vysadených viac ako 800 drevín.

Hlavným cieľom tejto výzvy bolo zapojenie lokálnych komunít a širšej verejnosti do sadenia stromov a zvýšenie záujmu obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú. O grant mohli požiadať športové kluby, obce a mestá. Maximálna výška príspevku na jednu výsadbu bola 3 000 eur. Pridanou hodnotou pre prihlásené subjekty bola možnosť požiadať o príspevok maximálne 2 000 eur na údržbu trávnika v rámci ich športoviska.

Záujem o náš grant bol vysoký, čo dokazuje, že športové kluby sa v obciach a mestách starajú nielen o športovú činnosť, ale častokrát aj zveľaďujú okolie svojho športoviska, ktoré potom využíva široká verejnosť. Spomenutý fakt zohral úlohu v tom, že sme sa rozhodli žiadateľom dať možnosť požiadať o príspevok na údržbu trávnika. Tieto prostriedky boli vyčlenené nad rámec rozpočtu na výsadbu drevín,

povedala správkyňa Nadácie Tipsport Lucia Štefánková.

Najpočetnejšie zastúpenie z radov žiadateľov o grant na výsadbu drevín pri športoviskách mali obce a mestá (18). Nasledovali športové kluby (10) a telovýchovné jednoty (3). Najaktívnejší boli žiadatelia zo Žilinského kraja, ktorí podali 9 projektov. Odborná porota kladne ohodnotila až 5 z nich. Všetky prihlásené subjekty, sa dokopy uchádzali o sumu viac ako 73-tisíc eur, čo bolo nad rámec 50-tisícového rozpočtu. Jeden projekt mohol získať maximálnu podporu vo výške 3000 eur a k nej aj príspevok na údržbu trávnika, maximálne 2000 eur. O tento bonus požiadalo 24 z 31 prihlásených.

Hodnotenie a výsledky grantu

Hodnotiaca komisia pozostávala z 3 odborníkov v téme výsadby, krajinnej architektúry a komunikácie:

 • Zuzana Korpášová – krajinná architektka
 • Milan Hronec – Nadácia Ekopolis
 • Filip Timár – Tipsport

Hodnotiaca komisia hodnotila projekty podľa nasledovných kritérií:

 • Lokalita – vhodnosť výberu lokality, blízkosť športoviska, dostupnosť pre širšiu verejnosť
 • Druhy stromov – posudzoval sa výber stromov, či ide o pôvodné druhy, vhodné pre danú lokalitu, počet stromov / kríkov
 • Zapojenie športovej komunity, dobrovoľníkov
 • Výber sadeníc – počet, veľkosť a cena sadeníc primeraná pre danú lokalitu a typ výsadby
 • Plán starostlivosti – či obsahoval projekt plán zaistenia starostlivosti o vysadené stromy na dobu minimálne 5 rokov
 • Pridaná hodnota projektu – aktivity nad rámec grantovej výzvy

Tieto kritériá boli bodované odborníkmi a na základe bodov vzniklo poradie projektov od najlepších po najslabšie. Počas hodnotiaceho stretnutia sa hodnotilo všetkých 31 žiadostí o grant, pričom do výberu sa dostalo 18 z nich. Dôvodom zamietnutia 13 žiadostí o grant bolo nesplnenie niektorého alebo viacerých kritérií programu.

Najčastejšie dôvody zamietnutia projektov boli:

 • nevhodný výber stromov a neskúsenosť s výsadbou – predkladatelia projektu sa neporadili s odborníkmi a bolo zrejmé, že nevedia ako výsadba prebieha, nepožadovali financie na potrebný materiál (napr. kotviace koly, ochranný materiál);
 • projekty mali byť realizované výlučne dodávateľsky, bez zapojenia športovej komunity, verejnosti, dobrovoľníkov;
 • neefektívny, prehnaný rozpočet bez vysvetlenia (napr. 200-300 eur na 1 strom);
 • nevhodnosť lokality (nebola verejnosti prístupná).

Zoznam tých organizácií, ktoré budú môcť vďaka podpore realizovať svoje projekty, nájdete v prílohe nižšie.

Na stiahnutie

O Nadácii Tipsport

Nadácia Tipsport bola založená v roku 2021. Jej poslaním je najmä podpora verejnoprospešných projektov na ochranu životného prostredia, občianskej spoločnosti, regiónov a regionálneho rozvoja, podpora športu i kultúrneho dedičstva. Chceme zlepšovať život všetkých obyvateľov a prispieť svojou činnosťou k lepšiemu Slovensku.

foto: archív Nadácie Tipsport

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.