Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Televízie Markíza podporí inkluzívne projekty spájajúce ukrajinské a slovenské deti a mládež

Nadácia Televízie Markíza vyhlasuje grantový program „Spoločné zážitky nás spájajú“, v rámci ktorého prostredníctvom podpory aktívnych komunít a organizácií z celého Slovenska podporí tých, ktorí to dnes potrebujú – deti a mladých ľudí, ktorí našli nový domov na Slovensku.

Nadácia Markíza sa dlhodobo venuje zlepšovaniu kvality života detí na Slovensku. Vojnový konflikt na Ukrajine však zameral jej pozornosť aj na deti a rodiny, ktoré museli opustiť svoje domovy a hľadali bezpečie u nás. 

Cieľom celoslovenskej grantovej výzvy na prepájanie a zbližovanie ukrajinských a slovenských detí a mladých ľudí prostredníctvom spoločných zážitkov je podpora projektov zameraných na rôznorodé vzdelávacie, kultúrne, komunitné a športové aktivity realizované mimo vyučovania, poskytujúce priestor pre vzájomnú interakciu, prepájanie a zbližovanie detí a mladých ľudí z lokálnej komunity s tými, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, napomôcť tak pri ich začleňovaní do spoločnosti a prispieť k ich dlhodobej integrácii.

Celkovo Nadácia Televízie Markíza prerozdelí sumu 50 000 €.

Projekty zasielajte elektronicky v termíne do 20. októbra 2022 do 23:59.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 €.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke Nadácie Televízie Markíza a v nižšie priloženej grantovej výzve.

Na stiahnutie

Zdroj: Nadácia Markíza

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.