Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Tatra banky spustila grantový program Digital pre vysokoškolákov

Žijeme v dobe, kedy si bez digitálnych technológií nevieme predstaviť svoje každodenné fungovanie. Sme vďaka nim informovanejší, šetria nám čas a zjednodušujú prácu. Okrem toho však zohrávajú aj dôležitú úlohu v kontexte vedy a vzdelávania. Sú totiž základným pilierom pre výskum v odbore informatiky, vďaka ktorému sa svet neustále vyvíja a smeruje k dokonalosti.

Ambíciou Nadácie Tatra banky je prispieť k tomu, aby sa vzdelávací proces na slovenských vysokých školách venujúcich sa informačným technológiám priblížil štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií. Prostredníctvom Grantového programu Digital pre vysokoškolských študentov podporí celkovou sumou 25 000 € aktívne skupiny zložené zo študentov a odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Celková suma určená na prerozdelenie v rámci programu je 25 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 €.

Termín uzávierky podávania projektov je 30.6.2022 do 23.59 hod.

Prihláste sa a možno práve vy budete môcť realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke Nadácie Tatra banky.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.