Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Tatra banky spustila grantový program Digital pre vysokoškolákov

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 5 000 EUR podporí aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Ambíciou grantového programu je prispieť k tomu, aby sa vzdelávací proces na slovenských vysokých školách venujúcich sa informačným technológiám priblížil štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií. Prostredníctvom Grantového programu Digital pre vysokoškolských študentov veľmi radi podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov a odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Celková suma určená na prerozdelenie v rámci programu je 30 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 €.

Termín uzávierky podávania projektov je 30.6.2023 do 23.59 hod.

Prihláste sa a možno práve vy budete môcť realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke Nadácie Tatra banky.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.