Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia SPP vyhlásila grantový program SPPoločne pre komunity

Nadácia SPP vyhlásila grantový program SPPoločne pre komunity, ktorý podporuje rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku.

Program SPPoločne pre komunity je určený projektom, ktoré sa zameriavajú na:

  • podporu zdravého životného štýlu u detí, mladých i celej komunity;
  • podporu ekovýchovy;
  • podporu rôznych skupín obyvateľstva s cieľom zvyšovať kvalitu ich života;
  • podporu komunitných aktivít: kultúrno-spoločenských, kultúrno-výchovných, kultúrnych a verejnoprospešných podujatí a akcií;
  • podporu inovatívnych nápadov, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci;
  • zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite;
  • podporu projektov cirkulárnej ekonomiky, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k zdravému životnému prostrediu;
  • podporu pre vytváranie miest na stretávanie miestnej komunity.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia, kultúrne inštitúcie, samosprávy, mestá a obce.

V grantovom programe bude prerozdelená suma 100 000 €.

Maximálna výška podpory jedného projektu je 3 000 €.

Termín uzávierky podávania projektov je 29.05.2022 do 23:59.

Svoje projekty posielajte prostredníctvom elektronického formulára.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadácie SPP.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.