Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia SPP podporí vzdelávanie, projekty zlepšujúce kvalitu života zdravotne znevýhodnených aj požiarom zasiahnutú Banskú Štiavnicu

Nadácia SPP vyhlásila výsledky v troch grantových programoch. V grantovom programe SPPravmeTo podporí Nadácia SPP 100 projektov zameraných na vzdelávanie v celkovej výške 100 000 €. V Mimoriadnom grantovom programe pre Banskú Štiavnicu podporí Nadácie SPP 5 projektov v celkovej výške 129 000 €. Nadácia SPP taktiež podporí 79 žiadateľov o rehabilitačné pobyty v grantovom programe O krok vpred v celkovej výške 60 000 €.

Vzdelávanie detí a mládeže

V grantovom programe SPPravmeTo podporí Nadácia SPP projekty, zamerané na vzdelávanie detí a mládeže počas vyučovacie procesu i mimo neho. 100 podporených projektov v celkovej výške 60 000 € bude pozitívne vplývať na rozvíjanie sociálnych zručností, skvalitňovanie vzájomných vzťahov mladých ľudí v komunitách, či zvyšovať záujem o prostredie, v ktorom mladí ľudia žijú a podieľajú sa na jeho zlepšovaní.

V rámci Mimoriadneho grantového programu pre Banskú Štiavnicu, podporí Nadácia SPP celkovou sumou 129 000 € päť projektov, ktoré pomôžu inštitúciám zasiahnutým požiarom v marci 2023 eliminovať následky požiaru a obnoviť ich kultúrnu činnosť. Podporené inštitúcie sú Slovenské banské múzeum, Kultúrne centrum Eleuzína, Základná umelecká škola a Galéria Jozefa Kollára.

Podpora tých najzraniteľnejších

Nadácia SPP taktiež podporí fyzické osoby so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením príspevkom na ich rehabilitácie v rámci grantového programu O krok vpred. Celkovo bude podporených 79 osôb sumou 60 000 €. Jednotlivci budú mať možnosť absolvovať rehabilitačné pobyty v jednom z rehabilitačných centier: AXIS International Rehabilitation Center v Piešťanoch, Centrum Svetielko v Bratislave, Trenčíne a Prešove, Centrum Liberta v Košiciach, Ceremina v Šúrovciach, Hendi Centrum v Piešťanoch, Physio Canis, o.z. v Žiline, Zvierací terapeut v Liptovskej Sielnici a Levita – Lehnice v Lehniciach.

Informácie o konkrétnych podporených projektoch v grantových programoch, ako aj bližšie informácie o aktuálnych grantových výzvach sú dostupné na webovej stránke Nadácie SPP.

Zdroj: Nadácia SPP

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.