Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Logo nadácia Orange

Nadácia Orange zriadila Fond pomoci

Našou snahou je nielen prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia, ale najmä zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou mimoriadna situácia prináša.

Chceme na ne reagovať a prispieť k sociálnej pomoci tým, ktorých sa mimoriadna situácia natoľko dotkla, že ohrozila ich existenciu. Rozhodli sme sa preto zriadiť špeciálny Fond pomoci.

Fond pomoci Nadácie Orange

Fond pomoci Nadácie Orange otvárame s cieľom podporiť organizácie a zariadenia prispievajúce primárne k riešeniu nepriaznivej, problematickej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia vírusu, ale i súvisiacej s nevyhnutnými opatreniami pre zamedzenie jeho šírenia. Otvorenou grantovou výzvou chceme prispieť k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti a tým ohrozením ich ďalšieho fungovania a zabezpečenia poskytovania služieb ich klientom.

Na tento účel vyčleňujeme 100 000 eur. Vývoj situácie však budeme aktívne sledovať a v prípade urgentnej potreby finančné prostriedky navyšovať.

Fond pomoci je otvorený kumulovaniu finančnej pomoci od ďalších darcov. Ak by ste sa k našej pomoci chceli pridať aj vy, či už prostredníctvom vašich 2% z daní alebo iným finančným darom, budeme vám veľmi vďační. 

Žiadosti o podporu budeme prijímať priebežne a priebežne ich budeme aj vyhodnocovať, aby sme tak zabezpečili plynulosť distribúcie pomoci. Do prvého kola hodnotenia postúpia všetky žiadosti prijaté najneskôr do pondelka 23. marca do 12:00 hod.

O podporu môžete požiadať prostredníctvom elektronického formulára.

Viac informácií sa dozviete v grantovej výzve.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí konštruktívnymi riešeniami prispejú k zmierneniu dôsledkov aktuálnej mimoriadnej situácie na Slovensku.

Zdroj: https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/fond-pomoci

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.