Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Orange vyhlasuje nový grantový program Bez nástrah online

Je známe, že deti poznávajú technológie od narodenia, vyrastajú s nimi, mladí žijú intenzívny čas online a zotiera sa u nich hranica medzi identitou v reálnom svete osobných vzťahov a tou v online svete sociálnych sietí. Často nie sú pripravení na nástrahy a riziká, ktorým čelia v online priestore. Tie môžu ťaživo vplývať na ich vnútorné prežívanie a prinášať duševné zranenia. To, čo potrebujú, je otvorene hovoriť a počúvať o nástrahách sveta internetu, posilniť svoju odolnosť voči rizikám a pripravenosť na vstup a trávenie času v tomto priestore.

Preto Nadácia Orange otvára grantový program Bez nástrah online 2022/2023, s cieľom vzdelávať o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a chrániť pred ich negatívnymi dopadmi na deti a mladých ľudí.

Program ponúka základným a stredným školám a mimovládnym neziskovým organizáciám príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu inšpiratívnych projektov tematicky zameraných na oblasti:

  • rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore;
  • prevencie rôznych rizík digitálneho sveta a s tým spojený rozvoj kritického myslenia.

Na realizáciu projektu na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 EUR.

Pri realizácii na viacerých školách, vo viac ako jednom centre či knižnici je max. suma 2 500 EUR.

Svoje projekty môžete podávať prostredníctvom elektronického formulára

do 8. novembra 2022 do 23:59.

 

Celkovo Nadácia Orange prerozdelí na podporu projektov sumu 40 000 EUR.

Predkladateľom projektov navyše Nadácia Orange ponúka v spolupráci s organizáciou IPčko možnosť absolvovať vzdelávanie – webinár k téme grantového programu.

Viac informácií o programe nájdete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadácie Orange.

Na stiahnutie

Zdroj: Nadácia Orange

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.