Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Orange otvára nový ročník grantového programu Digitálny svet pre každého

Nadácia Orange si uvedomuje, že prístup k digitálnym médiám a digitálna gramotnosť sú nevyhnutné nielen pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života. Otvára preto druhý ročník grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorého cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti vylúčených skupín v spoločnosti.

V programe budú podporené projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti:

  • rozvoj digitálnej gramotnosti a zvyšovanie motivácie vylúčených skupín k práci s digitálnymi technológiami – podpora vzdelávacích programov na rozvoj schopností hľadať, používať a vyhodnocovať dôveryhodnosť informácií, na rozvoj funkčných zručností, komunikácie, kreativity, kooperácie a elektronickej bezpečnosti,
  • budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií s cieľom digitálnej inklúzie – podpora vytvárania spoluprác s expertami, vzdelávanie a rozvoj v digitálnych kompetenciách pracovníkov, dobrovoľníkov s cieľom zabezpečenia udržateľnosti vzdelávacích programov a šírenia know-how a dobrej praxe v oblasti digitálnych zručností.

Svoje projekty môžete predkladať prostredníctvom elektronického formulára.

Maximálna výška podpory

Na realizáciu jedného projektu je možné žiadať čiastku maximálne 3 000 EUR.

Termín uzávierky

Svoje projekty môžete podávať do 3. mája 2022 do 23:59

 

Cieľová skupina

Skupiny s limitovaným alebo žiadnym prístupom k digitálnym technológiám.

Do grantového programu je možné predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nebude možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektami.

Viac informácií o programe nájdete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadácie Orange.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.