Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Markíza podporí duševné zdravie detí

Koncom roka 2021 sa konal už 8. ročník podujatia Deň s Nadáciou Markíza. Program plný lásky, dobra a skutočných príbehov dopĺňala aj finančná zbierka na charitatívne projekty Nadácie Markíza, vďaka ktorej mali darcovia možnosť pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac.

„Už druhý rok po sebe sme sa rozhodli Deň s Nadáciou Markíza venovať mimoriadne dôležitej téme detského duševného zdravia. Krehká a citlivá detská psychika obzvlášť v tejto neľahkej pandemickej dobe značne utrpela a je potrebné o tom nahlas hovoriť. Narastá počet detí a mladých ľudí, ktorí trpia frustráciou, úzkosťou, strachom a hnevom, stúpol počet akútnych stavov. Ide o čoraz vypuklejší problém a aj preto sme si sa za cieľ tohtoročného Dňa s Nadáciou Markíza stanovili vyzbierať čo najviac financií na podporu detského duševného zdravia a ešte viac upriamiť pozornosť na túto tému,“

povedala Marianna Trnavská, predsedníčka správnej rady Nadácie Markíza.

Vyzbieraná suma bude slúžiť na zlepšenie podmienok na liečbu nielen detským pacientom, ale aj na prácu odborníkov, ktorí sa o nich starajú na Klinike detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave (NÚDCH). Konkrétnym cieľom je vybudovanie Denného stacionára pre deti s psychickými poruchami. „Zároveň chceme verejnosti pripomenúť význam práce zdravotníckych a odborných pracovníkov, dôležitosť modernizácie priestorov, vybavenia aj odborných prístupov. Nikto z nás nevie, kedy bude odbornú detskú psychiatrickú starostlivosť či poradenstvo potrebovať,“ dodala Marianna Trnavská.

Vďaka zbierke sa v období od 3. novembra do 2. decembra 2021 podarilo získať až 90 000 eur. Do tejto sumy sú už zarátané aj štedré dary od partnerov Dňa s Nadáciou Markíza, príspevok vo výške 50 000 eur venovala spoločnosť UniCredit Bank, už tradičný a dlhoročný partnera Dňa s Nadáciou Markíza, a ďalších 20 000 eur pridal úplne nový partner, poisťovňa UNIQA.

Téma detského duševného zdravia nie je ľahostajná ani zamestnancom TV Markíza, ktorí deťom hospitalizovaným na Klinike detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v rámci dobrovoľnej zbierky venovali množstvo krásnych darčekov.

Vďaka pomoci darcov, ktorí prispeli do finančnej zbierky či podporili Deň s Nadáciou Markíza bude možné deťom z celého Slovenska vrátiť pocit bezpečia a vyriešiť neviditeľné problémy tých najzraniteľnejších.

Zdroj: Nadácia Markíza

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.