Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Henkel Slovensko podporí seniorov už po 4. krát

Spoločnosť Henkel Slovensko sa dlhodobo venuje systematickej podpore seniorov nad 65 rokov. V rámci svojho grantového programu Henkel Slovensko seniorom v posledných troch rokoch podporila už vyše 200 projektov z celého Slovenska celkovou sumou 137 000 eur. 

V rámci 4. ročníka grantového programu Henkel Slovensko seniorom budú podporené projekty, ktorých cieľom je riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, ako aj stálych dopadov pandémie ochorenia COVID-19.

Aj v štvrtom ročníku grantového programu môžete podporiť a pomôcť seniorom nad 65 rokov a to prostredníctvom projektov zameraných na:

  • Sociálnu pomoc – môže ísť o projekty zamerané na odborné poradenstvo, linky pomoci, online komunikáciu, ale napríklad aj obnovu sociálnych kontaktov po skončení pandémie.
  • Praktickú pomoc v každodennom živote – pre osamelých seniorov môžu v súčasnosti predstavovať problém aj bežné, každodenné činnosti, ako je nákup v obchode, vyvenčenie psíka, vyplnenie voľného času, ktorý musia tráviť doma. Nadácia podporí projekty, ktoré pomôžu riešiť túto situáciu.
  • Zmysluplné trávenie voľného času a nové zručnosti – v rámci grantového programu budú podporené aj projekty pre aktívnych seniorov, ktorí sa chcú stále zapájať do spoločenského života (kultúrne, vzdelávacie, pohybové aktivity pre seniorov) a získavať, učiť sa novým zručnostiam.
  • Zdravotnú materiálnu pomoc – zakúpenie potrebných zdravotných či hygienických pomôcok, prípadne materiálu na výrobu zdravotných pomôcok.
  • Iné aktuálne a akútne problémy, ktoré riešia seniori vo Vašom okolí – povedzte nám o nich a navrhnite praktické riešenie.

Celková suma určená na prerozdelenie v rámci programu je 45 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 000 €.

Termín uzávierky podávania projektov je 20.4.2022 do 23.59 hod.

Program je určený pre mimovládne organizácie, organizácie verejného sektora poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, prípadne iných poskytovateľov sociálnej pomoci.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženej grantovej výzve.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.