Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Henkel Slovensko podporila seniorov už po 5. krát

V jubilejnom 5. ročníku grantového programu Henkel Slovensko seniorom 2023 prijala Nadácia Henkel Slovensko rekordných 200 projektov zameraných na zvyšovanie kvality života seniorov.

Tento program vznikol v roku 2019 s cieľom prispievať k zvyšovaniu kvality života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj seniorov v domácnostiach, podporovať vytváranie podmienok na ich zmysluplné trávenie voľného času, pomáhať znižovať riziko generačnej priepasti. Veľmi sa tešíme veľkému záujmu mimovládnych organizácií, zariadení poskytujúcich sociálne služby a samospráv, ktoré preukázali veľkú snahu zvyšovať kvalitu života ľudí nad 65 rokov, či už tým aktívnym, alebo tým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

12-členná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov a zástupkýň spoločnosti Henkel Slovensko a zo sociálnej oblasti vybrala na základe zverejnených kritérií na podporu 81 projektov v celkovej sume 45 000 €.

Zdroj foto: Koľko Lásky o.z.

Členky komisie ocenili najmä vysoký počet medzigeneračných aktivít, ktoré majú podľa nich veľký zmysel. Medzi podporenými sa nachádzajú projekty zamerané na rôznorodé tvorivé aktivity, pohybové činnosti, kultúrne aktivity, podporujúce dobrovoľníctvo seniorov, prácu na záhrade a iné. Z tých terapeutických zaujali hodnotiacu komisiu najmä projekty venujúce sa bábikoterapii, canisterapii či hipoterapii pre seniorov.

V 5. ročníku bude udelená aj špeciálna Cena za inovatívnosť. Hodnotiaca komisia udelila 12 nominácii, z ktorých bude hlasovaním zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko vybraných 5 najlepších, ktoré získajú navyše grant vo výške 1000 €.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.