Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Grantovú výzvu Tu sa nám páči, tu chceme žiť vyhlasujeme už po 15. krát

Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť je určený iniciatívam, ktoré sa nedostatky vo svojom okolí rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a najmä strhnú pre dobrú vec ďalších ľudí.

Poskytovaním malých grantov sa môžeme podieľať na realizovaní potrebných zmien a zlepšení v aktívnych komunitách. V štrnástich predošlých ročníkoch sme v spolupráci s naším partnerom, spoločnosťou Baumit. spol. s.r.o., podporili 231 projektov v sume 210 000 eur. V tomto ročníku budú celkovou sumou 13 000 € podporené projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

V grantovom programe budú podporené projekty zamerané napríklad na:

  • úpravy alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – zanedbanej fontány, parky, mosty, pamiatky, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku,
  • výsadbu stromov a drevín – podporíme výsadbu solitérov a alejí, ktoré poskytnú tieň pozdĺž cyklistických trás,
  • revitalizáciu zelených plôch – vysádzanie estetických a úžitkových záhonov,
  • vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička,
  • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity lokality či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), kultúrne inštitúcie, samosprávy aj neformálne skupiny aktívnych občanov.

Realizáciu projektov plánujte od 1.augusta do 31.októbra 2022.

Maximálna výška podpory jedného projektu je 1 200 €.

Termín uzávierky podávania projektov je 8.júla 2022 do 23:59.

Svoje projekty posielajte prostredníctvom elektronického formulára.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke nadačného fondu Baumit.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.