Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

DARUJME.sk učí Slovákov zbierať dary pre neziskové organizácie

DARUJME.sk učí Slovákov zbierať dary pre neziskové organizácie

Vďaka systému DARUJME.sk sa zapojeným mimovládkam doteraz podarilo vyzbierať celkovo už viac ako 4 milióny 300 tisíc eur.

Pojem “P2P fundraising“ (peer to peer fundraising) je na Slovensku takmer neznámy a príliš abstraktný. Poznajú ho najmä profesionáli z neziskových organizácií a fundraisori z tretieho sektora. Preto sa tím Centra pre filantropiu n.o. (CpF) v projekte DARUJME.sk rozhodol propagovať tento typ podpory neziskového sektora a rozvíjať individuálne darcovstvo smerom k širokej verejnosti na internete a sociálnych sieťach. V osvetovej infokampani používa slovenský výraz darcovská výzva.

Darcovské výzvy vytvárajú jednotlivci, súkromné osoby, tzv. ambasádori či ambasádorky organizácií, pri určitých špeciálnych príležitostiach. Populárne sú narodeninové výzvy, výzvy pri príležitosti svadby, výročia, osláv… ale aj výzvy pred športovým výkonom (preteky, pochod, maratón,…), či v situácii, kedy sa rozhodnú urobiť významnú zmenu vo svojom živote (prestanú fajčiť, jesť mäso, piť alkohol, schudnú, začnú chodiť do fitka, radikálne zmenia svoj účes, nechajú si narásť dlhú bradu… a pod.) alebo sa “hecnú” k prekonaniu inej veľkej výzvy (preplávajú lamanšský prieplav, prejdú pešo z Malaciek do Michaloviec, vystúpia na Gerlach, začnú v dospelosti hrať na hudobný nástroj a pod.). Jednoducho čokoľvek, čo je pre niekoho výzvou, môže byť premenené na výzvu darcovskú – v prospech neziskovky, ktorej dôveruje a ktorú sa rozhodne podporiť.

Úlohou ambasádorky/a organizácie je rozhodnúť sa, pre ktorú organizáciu chce vyzbierať financie. Vytvorí svoju vlastnú online darcovskú výzvu a osloví svojich priateľov, kolegov, spolušportovcov, rodinu, fanúšikov… koho chce, aby prispeli prostredníctvom online príspevku na jeho výzvu v prospech organizácie.

Slovenské neziskové organizácie, ktoré DARUJME.sk v kampani uvádza ako pilotov v darcovských výzvach, sú: ČERVENÝ NOS Clowndoctors o.z., eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Karpatská nadácia, Liga proti rakovine, Majme srdce o.z., Nadácia Integra, Nadácia pre deti Slovenska s projektom Hodina deťom, PRIMA o.z., Savio o.z. s projektom Tehlička, Slovenská debatná asociácia, Slovenská nadácia pre UNICEF, Vagus o.z., Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy a Zelená hliadka prostredníctvom OZ Why not?. Darcovskú výzvu v prospech niektorej z nich je možné vytvoriť aj priamo kliknutím na jej logo. Vytvorenie výzvy nezaberie viac ako 5 minút.

Organizácie propagujú tento typ fundraisingu na svojich vlastných weboch alebo používajú jednoduchý a efektívny modul na vytváranie vlastných darcovských výziev (P2P výziev) v online systéme DARUJME.sk. Tento nástroj môžu využívať všetky organizácie zaregistrované do DARUJME.sk.

Kampaň je zameraná predovšetkým na (duchom) mladých aktívnych ľudí, ktorí si uvedomujú, že vždy je na svete niekto v ťažšej životnej situácii než oni sami a namiesto napríklad darčeku k narodeninám či svadbe, sa rozhodnú presmerovať svoje okolie na podporu organizáciám, ktoré pomáhajú iným.

Projekt DARUJME.sk spustila v roku 2012 organizácia CpF s cieľom pomôcť neziskovému sektoru na Slovensku získavať finančné prostriedky od individuálnych darcov na verejnoprospešné projekty aj prostredníctvom internetu. Zámerom bolo ponúknuť organizáciám a ich darcom jednoduché a predovšetkým dôveryhodné prostredie na získavanie darov online. „Tak ako dnes ľudia bežne nakupujú niekoľkými klikmi cez internet z rôznych eshopov, môžu vďaka DARUJME.sk pohodlne, rýchlo

a jednoduchým spôsobom venovať svoje peniaze organizáciám, ktoré si získajú ich priazeň“, priblížila poslanie služby DARUJME.sk jeho manažérka Zuzana Behríková. Darcovia darujú priamo na stránke organizácie, môžu si pozrieť jej činnosť a sami sa rozhodnúť či a v akej výške ju podporia.

DARUJME.sk dnes umožňuje viac ako 440 mimovládnym organizáciám prijímať jednorazové aj pravidelné dary. Túto možnosť už využilo vyše 200 tisíc individuálnych darcov – fyzických osôb, ktorí spolu darovali viac než 200tisíc darov. Ponúka pre mimovládne organizácie bránu do sveta online darcovstva – zabezpečenú platobnú bránu integrujúcu všetky populárne platobné metódy v online ako aj komunikačné nástroje na budovanie vzťahov organizácií s darcami. Vďaka nemu si môžu organizácie bez nutnosti programovania či priamej spolupráce s bankami zriadiť za chvíľku vlastnú darovaciu stránku a požiadať fanúšikov o podporu svojej činnosti. Našťastie Slováci si už uvedomujú dôležité poslanie mimovládnych organizácií a sú ochotní prispieť z vlastného vrecka na fungovanie vecí, na ktorých im záleží.

„Prínosy DARUJME.sk pre občiansku spoločnosť sú dva. Jeden je v tom, že vytvára jednoduchý nástroj pre prepájanie obyvateľov našej krajiny s organizáciami občianskej spoločnosti jednoduchosťou ich podpory. Druhý prínos je, že posilňuje legitimitu neziskových organizácii vďaka tomu, že sú financované priamo občanmi a nie neosobnými grantami, či dotáciami, hoci aj tie sú dôležité a potrebné. Vytvára sa tak živá väzba medzi občanmi a neziskovými organizáciami a je to tiež prejavom silnejúcej občianskej spoločnosti u nás. Ako organizácia venujúca sa rozvoju prostredia pre občiansku spoločnosť a darcovstvo sme veľmi radi, že sme tomu našou troškou prispeli.”

Vyjadrenie Borisa Strečanského, zakladateľa CpF

V apríli roku 2019 sa CpF podarilo získať pre DARUJME.sk grant na jeho ďalší rozvoj. Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

DARUJME.sk prevádzkuje nezisková organizácia Centrum pre filantropiu a využíva platobnú infraštruktúru darcovského portálu Ľudia Ľuďom.

Detailné štatistiky za rok 2019 nájdete na stránke: https://darujme.sk/blog/prvy-polrok-2019-v-darujme-sk/

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.