Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Darci chcú zvyšovať objem svojich darov. Prečítajte si viac o tom, ako sa vyvíja filantropia v strednej a východnej Európe.

Jednotlivci aj firmy majú čím ďalej viac prostriedkov a prejavujú čoraz väčšiu ochotu účinne podporovať neziskové organizácie a verejnú správu pri riešení najpálčivejších sociálnych a environmentálnych problémov. Je v záujme nás všetkých, aby sme im to uľahčili. Aj malá pomoc môže mať značný dosah.

Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe je medzinárodný think-tank pôsobiaci v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Okrem zvyšovania povedomia a budovania kultúry strategického darcovstva či snahy o vytváranie podporného ekosystému sa venuje identifikácii a škálovaniu najúčinnejších riešení v oblasti darcovstva.

Prístup k dátam, pochopenie lokálnych kontextov a prinášanie riešení sú dôležitými atribútmi k tomu, aby bolo možné pozitívne ovplyvňovať ekosystémy na národnej úrovni a podporovať spoločenskú angažovanosť jednotlivých aktérov.

Prečítajte si viac o kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich filantropické prostredie na Slovensku a odporúčania na zmeny pripravené aj v spolupráci s Centrom pre filantropiu.

Pre viac informácií o Social Impact Alliance for CEE a jej aktivitách navštívte ich webovú stránku.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.