Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

ASFIN

ASFIN schválil dokument Desatoro dobrého donora

Asociácia firemných nadácii a nadačných fondov (ASFIN) vznikla s cieľom kultivovať firemné darcovstvo na Slovensku. V súčasti reprezentuje trinásť významných firemných nadácií a nadačných fondov s cieľom prijímania nových členov v nasledujúcom období.

Cieľom Asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Dokumentom Desatoro dobrého donora chce inšpirovať nadácie a nadačné fondy založené business spoločnosťami v tom, ako pristupovať k filantropii a darcovstvu.

Dobrý donor:

  • pristupuje k filantropii a darcovstvu strategicky,
  • zdieľa dobrú prax,
  • dodržiava štandardy poskytovania grantov,
  • vyhodnocuje svoj dopad,
  • podporuje silné partnerstvá,
  • riadi sa platnou legislatívou,
  • využíva asignáciu zaplatenej dane a vlastné dary zodpovedne,
  • dodržiava Etický kódex,
  • transparentne zverejňuje informácie o svojej činnosti,
  • podporuje inklúziu a myslí na životné prostredie.

Zdroj: ASFIN

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.