Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Ako DARUJME.sk pomáha mimovládnym organizáciám získavať financie a ako mu k tomu pomohol grant od ACF?

DARUJME.sk dnes pomáha mimovládnym organizáciám získavať financie na svoju činnosť, umožňuje darcom jednoducho a bezpečne darovať na tému, ktorá je ich srdcu blízka a v neposlednom rade pomáha rozvíjať darcovstvo na Slovensku.

V rámci snahy zdieľať a šíriť množstvo príkladov dobrej praxe program Active Citizens Fund – Slovakia vydáva minisériu videí, v ktorých predstavuje organizácie posilňujúce občiansku spoločnosť. DARUJME.sk tento cieľ napĺňa prostredníctvom rozvoja individuálnej filantropie a cez poskytovanie nových moderných online nástrojov pre organizácie, ktoré im zjednodušia prístup k financiám od individuálnych darcov.

Čo je DARUJME.sk a ako to celé funguje? Ako nám pomohol grant od ACF? Všetko vysvetlí Zuzana Behríková vo videu.

Zdroj: Active Citizens Fund

,,Získanie grantu zafungovalo u nás doslova ako akcelerátor zmien. Zrazu sme sa mohli odpútať od získavania zdrojov na prevádzku a mohli sme sa plne sústrediť na rozvoj. Namiesto kozmetických úprav, ktoré by stačili len na krátky čas, sme sa od nuly pustili do budovania úplne nového DARUJME.sk postaveného na najvýkonnejších technológiách s potenciálom na ďalší prirodzený rast.“

Zuzana Behríková, DARUJME.sk

Ďakujeme Active Citizens Fund – Slovakia za podporu a spoluprácu

Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ bol podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý bol financovaný z  Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu bola Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Zdroj: Active Citizens Fund – SlovakiaDARUJME.sk

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.