Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

fenix opat oziva

15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix

Vyhlásenie 15. ročníka prestížnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix sa uskutočnilo 2. novembra 2021. Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Počas 15. ročníka súťaže budú ministerkou kultúry, na návrh odbornej poroty, udelené maximálne tri ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Okrem toho udelí odborná porota čestné uznanie. Na základe hlasovania verejnosti bude udelená cena Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP. Partneri súťaže zároveň udelia aj titul Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix.

Prihlášky do súťaže je možné posielať až do 31. januára 2022. Hlasovanie verejnosti bude spustené najneskôr 14. marca 2022 a vyhlásenie výsledkov bude 19. marca 2022.

Výsledky súťaže budú vyhlásené 8. mája 2022.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.kpr-fenix.sk.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.