Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

100% nárast darov cez DARUJME.sk

100% nárast darov cez DARUJME.sk

Bratislava, 8.1.2021 – Slovenský internetový darcovský systém DARUJME.sk prijal v roku 2020 finančné dary od individuálnych darcov pre mimovládne neziskové organizácie vo výške 3 111 886 EUR. Nárast v darovaní cez internet tak predstavoval až 100% oproti roku 2019.

Od založenia DARUJME.sk v roku 2012 k 31.12.2020 prešlo systémom neuveriteľných 7 800 273 EUR. Darovací systém využíva dnes už 561 zaregistrovaných mimovládnych organizácií. Nekomerčný projekt DARUJME.sk založila v roku 2012 organizácia Centrum pre filantropiu n.o. s cieľom pomáhať neziskovému sektoru na Slovensku získavať finančné prostriedky na verejnoprospešné projekty od individuálnych darcov cez internet. Zámerom bolo ponúknuť mimovládnym organizáciám a ich darcom jednoduché a predovšetkým dôveryhodné prostredie na získavanie darov online. Ľudia na Slovensku tak môžu rovnako ako nakupovať, aj rýchlo a jednoducho darovať cez internet.

Solidarita individuálnych darcov s mimovládnymi organizáciami bola v roku 2020 neuveriteľne vysoká – darovaná suma bola presne o 100% vyššia ako v predchádzajúcom roku.  Zapojené organizácie získali spolu 135 040 darov od celkového počtu 57 486 darcov v rekordnej výške 3 111 886 EUR. Tento rok naozaj ukázal, že darcovia si uvedomujú pridanú hodnotu činnosti mimovládnych organizácií a ich význam pre spoločnosť. Organizácie, ktorých sa dotkli nariadené obmedzenia a museli obmedziť svoju činnosť (napr. zariadenia zamestnávajúce mentálne či zdravotne postihnutých, vzdelávacie organizácie, kultúrne zariadenia, kluby pre mladých), držia darcovia svojimi darmi nad vodou. Darcovia však výrazne podporujú hlavne organizácie, ktoré naopak v tomto čase zvyšujú svoje aktivity a pomáhajú tam, kde je to potrebné, bez toho aby im to niekto nariadil – sú v teréne a pomáhajú ľuďom bez domova, zraniteľným komunitám, seniorom či zdravotníkom.

Vzhľadom na to, že mnohé grantové schémy boli zrušené alebo presmerovali svoju podporu čisto na proticovidové opatrenia, organizácie by bez individuálnych darcov nemohli ďalej pomáhať – za čo im patrí veľká vďak

Zuzana Behríková, manažérka DARUJME.sk. 

Čoraz viac ľudí si nastavuje v prospech organizácií pravidelné mesačné dary – v decembri darovalo pravidelný mesačný dar 8048 darcov v celkovej výške 110 599 EUR, čo je o 34% viac ako rok predtým. Vďaka tomu si organizácie môžu lepšie plánovať svoju činnosť a hlavne sústrediť sa na napĺňanie svojho poslania. Zo získaných darov profitujú najmä klienti mimovládnych organizácií – deti, seniori, zdravotne postihnutí, ľudia, ktorí bojujú proti korupcii či za zlepšenie životného prostredia. 

Výrazne sa ochota pomôcť ukázala na jar 2020 počas prvej vlny pandémie. Rekordný nárast darov však zaznamenalo DARUJME.sk aj koncom roka 2020 – december sa stal historicky najúspešnejším mesiacom v online darovaní na Slovensku – darcovia poslali organizáciám 551 892 EUR. 

Mnohé organizácie pandémia vyburcovala k tomu, aby začali viac využívať online nástroje na podporu svojej činnosti – DARUJME.sk v súčasnosti využíva 561 organizácií, z čoho 111 sa zaregistrovalo v priebehu roka 2020. Veľa tradičných zbierok v uliciach sa muselo presunúť do online priestoru – a našťastie aj tam im darcovia zostali verní. 

Najvyššia darovaná jednorazová suma v roku 2020 bola 30 000 EUR. Darcovia najčastejšie darujú dar vo výške 10 EUR. Najštedrejší mesiac bol december, kedy bolo darovaných až 551 892 EUR. Dňom, kedy ľudia darovali najviac v roku 2020, bol 16. december. 

Viac zaujímavých informácií a detailné štatistiky za rok 2020 v DARUJME.sk nájdete v prezentácii na stránke: https://cutt.ly/jjf6u7W.

DARUJME.sk ako fundraisingový nástroj ponúka organizáciám zabezpečenú platobnú bránu, ktorá integruje všetky preferované platobné metódy v online. Vďaka nemu si mimovládky môžu bez nutnosti vlastného programovania či individuálnej spolupráce s bankami zriadiť svoju vlastnú dlhodobú darovaciu stránku a požiadať fanúšikov o podporu svojej činnosti. Darcovia následne darujú priamo na weboch organizácií. Môžu si preštudovať ich aktivity a sami sa rozhodnú či a v akej výške ich podporia.

DARUJME.sk sa venuje aj vzdelávaniu organizácií, najmä v oblasti komunikácie a budovania vzťahov s darcami. Šíri osvetu o online fundraisingu a darcovstve. Poskytuje tiež možnosť zbierať dary pre organizácie cez darcovské výzvy pri príležitosti napr. narodenín, svadieb alebo bežeckých súťaží. 

DARUJME.sk od 2012 

Za 8 rokov existencie služby DARUJME.sk prešlo na účty zapojených organizácií neuveriteľných 7 800 273 EUR, ako dobrovoľné finančné dary od individuálnych darcov. V systéme je dnes zaregistrovaných 561 mimovládnych neziskových organizácií, ktoré cez% vlastné darovacie stránky môžu prijímať jednorazové aj pravidelné online dary. Možnosť takto darovať využilo už vyše 83 tisíc individuálnych darcov – fyzických osôb, ktoré spolu darovali viac ako 377 tisíc darov. 

Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.  

DARUJME.sk prevádzkuje nezisková organizácia Centrum pre filantropiu n.o.  Dlhodobo spolupracuje s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk.  

Organizácie, ktoré majú záujem tiež využívať DARUJME.sk sa môžu zaregistrovať tu: https://darujme.sk/registracia/ 

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.