Psychologická pomoc

Liga za duševné zdravie pripravila manuál odporúčaní týkajúcich sa vojny vo vzťahu k Slovákom a Ukrajincom z rôznych hľadísk. Obsahuje tipy ako hovoriť s deťmi či komunikovať s ľuďmi, ktorí zažili traumu.

Liga za duševné zdravie 

Spustila Linku dôvery Nezábudka v ukrajinskom jazyku na čísle 0800 222 450. Viac informácii ľudia nájdu na Facebooku alebo na www.linkanezabudka.sk.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Telefonická linka pomoci pre rodičov a pedagógov, prostredníctvom ktorej chce pomôcť tým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto situácie. Viac info nájdete na ich webovej stránke.

Chuť žiť

Organizácia sa venuje pomoci ľuďom s poruchami príjmu potravy a ich blízkym. Ľudia ju môžu kontaktovať na poradne@chutzit.sk, viac informácií nájdu na Facebooku.

IPčko

Tím psychológov poskytuje na hraniciach psychosociálnu podporu a krízovú intervenciu. Odborníci okrem toho trávia čas s deťmi a hrajú sa s nimi, aby prišli na iné myšlienky. IPčko spustilo aj krízovú linku pomoci v ukrajinskom jazyku. 

Krízová linka pomoci 

Poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze. Viac info na krizovalinkapomoci.sk.

Dobrá linka

Internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Viac info na dobralinka.sk.

ksebe

Platforma ksebe poskytuje bezplatné sedenia pre ľudí postihnutých krízou na Ukrajine. Terapiu si môžu rezervovať prostredníctvom ich webovej stránky

 

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozrite si, do akých ďalších foriem pomoci sa môžete zapojiť
a pomôcť tak ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom.