Pošlite pomoc na Ukrajinu

Nákup ochranného vybavenia pre Ukrajincov

Slovenské Post Bellum sa pridalo k českej sesterskej organizácii, ktorá v prvý deň konfliktu rozbehla finančnú zbierku. Z peňazí nakupuje ochranné pomôcky a zdravotnícky materiál pre ľudí brániacich svoju krajinu. Ochranu Ukrajincov v boji zabezpečuje nákupom nepriestrelných viest, prilieb, rukavíc, okuliarov a špecifického zdravotníckeho materiálu, ktorý je potrebný pri vojnových zraneniach.

Zbierka pre ukrajinskú armádu

Webová stránka war.ukraine.ua monitoruje vývoj u nášho východného suseda. Ľudí vyzýva, aby finančne podporili ukrajinskú armádu a tamojšie ministerstvo obrany.

Podpora ukrajinskej žurnalistiky

Napriek situácii, v akej sa krajina nachádza, chcú médiá pokračovať v doterajšej práci. V štáte, ktorý čelí nevídanej agresii zo strany Ruska, to však nie je možné. Cieľom zbierky je zohnať peniaze na zriadenie záložných kancelárií v susedných štátoch, odkiaľ by mohli novinári pokračovať vo svojej činnosti.

Ukrainian Freedom Fund

Mimovládna organizácia Ukrainian Freedom Fund zbiera peniaze, ktoré využíva na obranu Ukrajiny pred nepriateľskými ruskými vojskami. Pri posielaní príspevku si môžete sami zvoliť, ako má byť využitý, prípadne organizácii udeliť povolenie, aby sa rozhodla sama. Fond v súčasnosti potrebuje peniaze najmä na nákup ochranných súprav, zabezpečenie vozidiel a poskytovanie lekárskej pomoci ukrajinským obrancom.

Come Back Alive

Come Back Alive je najväčší fond podporujúci Ozbrojené sily Ukrajiny – asistenciu poskytuje približne stovke bojových útvarov. Organizácia využíva príspevky ľudí na pokrytie nutných výdavkov na obranu krajiny – nákup technológií, tréningov a munície pre vojakov. Peniaze nevyužíva na nákup zbraní.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozrite si, do akých ďalších foriem pomoci sa môžete zapojiť a pomôcť tak ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom.