Pomôžte materiálne

Ak máte záujem pomôcť utečencom nákupom trvanlivých potravín či hygienických potrieb, prípadne chcete prispieť inou materiálnou pomocou, sledujte webové stránky a oznamy vašich samospráv či obchodov, v ktorých denne nakupujete. Mnohé z nich majú vyhlásené vlastné zbierky, zriadené účty či pripravené nákupné vozíky, do ktorých môžete pridať základné potraviny.

Úsmev ako dar 

Organizácia previezla kamión s 14,5 tonami humanitárnej pomoci do Užhorodu. Išlo najmä o trvanlivé potraviny a detskú stravu. O rodiny prechádzajúce hranicou sa vie vďaka skúsenostiam postarať komplexne: od bývania, vzdelávania v školách s ukrajinským jazykom vyučovacím, psychologickej starostlivosti až po pracovné uplatnenie. Sledovať aktivity organizácie môžete prostredníctvom jej facebookovej stránky

Bratislavská arcidiecézna charita 

Organizácia sa snaží Ukrajincom v ťažkej situácii pomôcť projektom Pošli tašku. Základné potraviny a hygienické potreby, ktoré vyzbiera, poskytne osobám z Ukrajiny.

Slovenská katolícka charita

Vyhlásila potravinovú a materiálnu zbierku. Vo formulári možno nahlásiť aj ponuku ubytovania pre ľudí na úteku. Tiež hľadá skladové priestory na zhromažďovanie materiálnej pomoci pre núdznych z Ukrajiny. Ozvať sa jej môžete aj na gloss@charita.sk.

Materiálna pomoc na vyžiadanie

Stylistka Barbora Yurkovic stojí za vznikom webu MAFU (Material assitance for Ukrainians). Hneď na úvodnej stránke majú utečenci možnosť vyplniť formulár, v ktorom uvedú, čo aktuálne potrebujú. Následne ich v prípade, že sú tieto veci k dispozícii od darcov, Yurkovic kontaktuje.

Sme spolu – Ukraine-Slovakia SOS

Organizácia pomáha ľuďom v núdzi na Ukrajine už od roku 2014. Teraz potrebuje urgentne zabezpečiť zdravotnícky materiál, spacáky či hygienické potreby pre obete vojny.

Kto pomôže Ukrajine

Iniciatíva sprostredkúva rôzne formy pomoci, jednou z nich je aj materiálna zbierka pre ľudí z Ukrajiny, od trvanlivých potravín, cez oblečenie, hygienické potreby či zdravotnícky materiál. Sledujte ich facebookovú stránku, kde informujú o aktuálnych potrebách. Miesta realizovaných zbierok a výdajné miesta materiálnej pomoci aktualizujú aj v rámci Mapy pomoci.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozrite si, do akých ďalších foriem pomoci sa môžete zapojiť
a pomôcť tak ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom.