Pomôžte finančne

Naša platforma DARUJME.sk priebežne aktualizuje zoznam overených organizácií, ktoré pôsobia priamo na Ukrajine, spolupracujú s partnerskými organizáciami na mieste alebo pomáhajú ľuďom, ktorým sa podarilo ujsť z Ukrajiny na Slovensko. Darci a darkyne doteraz darovali cez organizácie v DARUJME.sk sumu 3 584 211 € (stav k 15.3. 14:00). Ďakujeme všetkým darcom, ktorým nie je ľahostajná situácia ľudí v núdzi na Ukrajine. Pomôžte spolu s nimi.

Človek v ohrození

Dary budú použité na pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu: ľuďom, ktorí kvôli vojne opúšťajú svoje domovy a na ochranu ohrozených rodín a jednotlivcov. Vyzbierané peniaze pomôžu zabezpečiť pitnú vodu a jedlo, psychosociálnu podporu, bezpečné ubytovanie a pokryjú ďalšie vzniknuté humanitárne potreby. Organizácia Človek v ohrození dlhodobo realizuje aktivity na Ukrajine. Časť peňazí bude použitá na základné potreby ukrajinských utečencov na Slovensku.

Mareena

Organizácia pôsobí v hraničnej zóne ako bod prvého kontaktu po tom, čo ľudia prejdú hranicou z ukrajinskej strany na slovenské územie. Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny sú často veľmi zmätení a nemajú informácie o tom, aký status momentálne na Slovensku majú, čo im umožňuje a aké majú možnosti.

Magna

Organizácia Magna dlhodobo poskytuje pomoc hlavne v oblasti zdravotnej starostlivosti na Ukrajine a má tam aktuálne zásoby liekov a zdravotníckeho materiálu. Jej pracovníci sú v teréne vždy, keď to situácia umožní. Váš dar im umožní pomôcť ľuďom postihnutým vojnou, medzi ktorými je aj viac ako 300-tisíc detí.

Slovenská katolícka charita

Výnos bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb. Zbierka prebieha v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk, dlhodobým partnerom Slovenskej katolíckej charity.

Svetielko pomoci

Dary budú použité na pomoc ukrajinským deťom s onkologickým ochorením, ktoré sa prídu liečiť na Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Pomoc bude adresná a zameraná primárne na pokrytie nákladov spojených s liečbou dieťaťa v onkologickej liečbe ako aj zabezpečenia starostlivosti medzi jednotlivými cyklami liečby.

Integra

Svojím darom podporíte opatrenia, ktoré v čase núdze poslúžia ľuďom na úteku priamo na Ukrajine alebo v okolitých štátoch, najmä v Poľsku a na Slovensku. Organizácia pomohla zriadiť dočasné útočisko pri Kyjeve pre ľudí v pohybe a priamo tam poskytuje pomoc.

UNICEF Slovensko

Vaše príspevky budú použité na pomoc deťom a ich rodinám, konkrétne na zabezpečenie ich základných potrieb: jedla, liekov, strechy nad hlavou, prístupu k čistej vode a psychosociálnej pomoci.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Finančná pomoc poputuje do saleziánskeho detského domova v Ľvove a sestrám saleziánkam na Ukrajine, ktoré pôsobia v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa.

Ukrajinský červený kríž

Červený kríž bude môcť vďaka vašim príspevkom okamžite poskytovať prvú pomoc v oblastiach s obmedzeným prístupom k zdravotníckym službám a humanitárnu pomoc všetkým ľuďom v núdzi.

Úsmev ako dar

Zameriava svoju pomoc na rodiny, ktoré pred hrozbou vojny museli utiecť z východu Ukrajiny do Užhorodu.

Depaul Slovensko

Chce vyzbieranými peniazmi pomôcť kolegom z Depaul Ukrajina. Potrebujú finančnú pomoc, ktorá im v týchto kritických dňoch umožní ďalej pomáhať, a to nielen ľuďom na ulici, ale aj ďalším, ktorí kvôli vojne ušli alebo stratili svoj domov.

SAVIO

V spolupráci so saleziánskou rodinou na Slovensku sa spoločnými silami snažia vyzbierať finančnú pomoc pre sestry saleziánky a bratov saleziánov na Ukrajine, ktorí aj v týchto ťažkých časoch zostávajú medzi mladými a ich rodinami.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

IOM pôsobí na Ukrajine od roku 1996 a je odhodlaná zostať a poskytovať pomoc tým, ktorí utekajú z krajiny, vnútorne vysídleným osobám, migrantom. Na poskytovanie núdzovej podpory zraniteľným ľuďom na cestách však potrebuje vašu podporu.

Mier Ukrajine

Prispejte na organizovanie podujatí na podporu Ukrajiny. Financie budú využité na zabezpečenie technického vybavenia, vlajok či stužiek pre návštevníkov.

Kto pomôže Ukrajine

Spoločná iniciatíva viac ako 30-tich neziskových organizácií. Primárne ide o humanitárnu pomoc na Ukrajine, alebo v prípade eskalácie pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať  bezpečie na území Slovenska.

Dobro sekáč

Facebooková stránka, kde ľudia ponúkajú veci na „predaj“ výmenou za pomoc Ukrajine.

Sme spolu – Ukraine-Slovakia SOS

Organizácia pomáha ľuďom v núdzi na Ukrajine už od roku 2014.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozrite si, do akých ďalších foriem pomoci sa môžete zapojiť
a pomôcť tak ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom.