Pomôžte deťom

Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK pripravilo pre školy pár princípov a odporúčaní, ktoré im v začiatkoch pomôžu zvládnuť náročnú situáciu. Celý dokument na stiahnutie nájdete na ich webovej stránke.

OZ Gaštanový koník

Hľadá dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o realizovanie aktivít s ubytovanými deťmi v Červenom kríži v Snine alebo v Ubli. Zároveň organizuje zbierku školských pomôcok a hračiek pre tieto deti.

Knihy pre ukrajinské deti

Tri slovenské knižnice spojili sily a rozbehli iniciatívu, v rámci ktorej chcú ukrajinským deťom zabezpečiť knihy. V spolupráci s kníhkupectvom Martinus vyhlásili výzvu na zakúpenie kníh cez e-shop, kde môžete s 20-percentnou zľavou nakúpiť tituly podľa vopred spracovaného zoznamu. Stačí, keď si vyberiete knižku a ako adresu doručenia uvediete adresu jednej zo zapojených knižníc. Ich zoznam nájdete tu.

Rozprávky pre ukrajinské deti 

Slovenka Soňa Pekarovičová prišla s nápadom, ako rozveseliť ukrajinské deti. Vytvorila dokument so zoznamom voľne dostupných rozprávok, e-bookov, audiokníh či vzdelávacieho obsahu pre malých aj väčších školákov. Pri tvorbe obsahu využila zoznam organizácie UNICEF, ukrajinského vydavateľstva Starý Lev a informácie zo Združenia poľských knihovníkov. Zoznam je dostupný online a každý z vás do neho môže dopĺňať nové tipy. Celý text v ukrajinskom jazyku nájdete tu.   

Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo pripravilo pre učiteľov a žiakov odporúčania, ako sa vysporiadať s prežívaním pocitov pri slovách o vojne. Pripravené infografiky obsahujú aj všetky dôležité kontakty, na ktoré sa môžu učitelia a žiaci obrátiť. Okrem toho Ministerstvo na svojej stránke zverejňuje všetky dôležité informácie pre žiakov, učiteľov aj rodičov týkajúce sa rôznych situácií a ako sa s nimi vysporiadať.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tak mohli rýchlo a  efektívne pomáhať deťom, rodičom. Na novozriadenej podstránke nájdete adresáre zariadení poradenstva a prevencie, relevantné podcasty a webináre, procesné štandardy ako vodítka v odbornej práci, ako aj manuály pre odborných zamestnancov.

Online vyučovanie pre deti z Ukrajiny 

Ak ste v priamom kontakte s rodinami z Ukrajiny, pošlite im tento link. Ide o online vzdelávanie v ukrajinčine pre deti zo základných škôl. Venovať sa im bude jeden zo (zatiaľ) siedmich učiteľov, s ktorým môžu rodičia a dieťa začať videohovor a interaktívne a hravo sa učiť.

Pomoc Návratu rodinám a deťom z Ukrajiny

Všetkým tým, ktorí u seba prijali rodiny a deti utekajúce pred vojnou ponúka občianske združenie Návrat sprevádzanie, konzultácie, podporu a adresné školenie, ako citlivo zvládnuť prijatie rodiny s deťmi v krízovej situácii s dôrazom na porozumenie potrebám detí. Ponúka poradenstvo v tom, ako s prijatými deťmi a ich blízkymi ľuďmi komunikovať, ako prakticky poskytovať pomoc, aby bola podaná s porozumením. Na ich stránke nájdete aj praktické odporúčania

Deti so zdravotným znevýhodnením

Kde hľadať pomoc pre ukrajinské deti so zdravotným znevýhodnením? Ako sa s nimi dorozumieť a pochopiť ich potreby?
Lucia Cangárová z Rada pre poradenstvo v sociálnej práci / Social Work Advisory Board vytvorila jednoduché komunikačné kartičky, vhodné na sprostredkovanie komunikácie s detskými aj dospelými ukrajinskými utečencami, ktorí trpia určitým zdravotným znevýhodnením.

Deti so zdravotným znevýhodnením II.

Bezplatnú pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením ponúka aj Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.. V rámci svojich možností poskytnú konzultáciu so psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom alebo fyzioterapeutom. Toto poradenstvo môže po dohode prebiehať v ich priestoroch, ktoré sú deťom so zdravotným znevýhodnením prispôsobené, alebo kdekoľvek sa rodina potrebujúca pomoc nachádza, v rámci Žilinského a Trenčianskeho kraja.
Rodinám mimo uvedených krajov dajú kontakt na organizácie podporujúce deti so zdravotným znevýhodnením a to najbližšie miestu, kde sa práve nachádzajú. V prípade potreby zapožičajú aj špeciálne pomôcky. 

Slovník pre deti
UA – SK

Vďaka Kateřine Hrabíkovej z www.zodpovednavyuka.cz sa podarilo vytvoriť malý slovensko-ukrajinský slovník pre deti, ktoré si ho môžu rozstrihnúť, zlepiť alebo inak spojiť a zoznámiť sa s niektorými výrazmi z obidvoch jazykov.

Ako začleniť ukrajinské deti do slovenskej školy?

Webinár Komenského inštitútu je určený pre všetkých učiteľov, riaditeľky, školské psychologičky aj pedagogických asistentov. Nájdete tam odpovede na to, ako sa pripraviť na príchod nového žiaka, čo sú dôležité prvé kroky pri začleňovaní, či ako zvládnuť jazykovú bariéru.

Deti z Ukrajiny na slovenských školách

Informácie o tom, ako postupovať pri začleňovaní detí z Ukrajiny do slovenských škôl, poskytuje aj Ministerstvo školstva SR. K vstupu detí do škôl pripravilo informačný leták v SK aj UA verzii. Metodickú podporu poskytuje školám Štátny pedagogický ústav. Na jeho stránke nájdete aj komplexný zoznam externých zdrojov, materiálov a aktivít poskytujúcich dôležité informácie (nielen) pre školy a učiteľov na vyučovanie v triedach, kde sú začlenené deti z Ukrajiny.

Ako hovoriť s deťmi o vojne?

Z toho, čo sa deje u našich východných susedov, mnohé deti pociťujú strach a úzkosti. Najlepšou cestou ako im pomôcť tieto ďalšie náročné chvíle zvládnuť je rozprávať sa. Komenského inštitút ponúka praktický webinár určený rodičom aj učiteľom, ktorý vám pomôže pri zvládaní tejto náročnej situácie s deťmi a mladými ľuďmi.

Vojna na Ukrajine: ako ju citlivo rozoberať v triede

Ruská vojenská agresia voči nášmu susedovi, utečenecká kríza, ale aj vlna solidarity majú veľký vplyv aj na prežívanie detí a mládeže. Človek v ohrození preto poskytuje vzdelávacie pomôcky a konkrétne príklady, ktoré vás môžu inšpirovať k spracovaniu tejto náročnej témy počas školskej výučby. Zároveň tu nájdete aj odporúčania na dôveryhodné zdroje informácií. 

Ako hovoriť s deťmi o utečencoch?

Vojna na Ukrajine si vyžaduje, aby práve učitelia a rodičia pomohli deťom porozumieť tomu, čo sa vôkol nich deje. Jednou z týchto tém je aj príchod utečencov do našej krajiny. Na webinári Komenského inštitútu určenom hlavne učiteľkám a učiteľom II. stupňa základných a stredných škôl si vypočujete: praktické aktivity na vyučovanie, rady ako viesť diskusiu, ako pracovať s polarizujúcimi témami, ale aj zdroje a materiály na výučbu.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozrite si, do akých ďalších foriem pomoci sa môžete zapojiť
a pomôcť tak ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom.