Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Platforma pre demokraciu hľadá nového lídra či líderku, ktorí/á sa ujme jej koordinácie

Do tímu Občianskej platformy pre demokraciu pod vedením VIA IURIS sa hľadá človek, ktorý chce meniť svet a verí misii tretieho sektora v našej spoločnosti. Ideálny kandidát/ka má dobré organizačné schopnosti, záujem o problematiku občianskej spoločnosti a fungovanie občianskych organizácií a iniciatív.

Čo bude náplňou práce:

 • tvorba verejných politík v oblasti legislatívy a financovania občianskeho sektora,
 • organizačné zabezpečenie chodu platformy,
 • organizačná podpora výkonného výboru platformy, podieľanie sa na nastavovaní strategického a tematického smerovania platformy,
 • komunikácia s členskými organizáciami platformy,
 • plánovanie a absolvovanie pracovných stretnutí,
 • zabezpečovanie národných stretnutí a iných členských alebo verejných podujatí,
 • zastupovanie platformy vo vzťahu ku Komore mimovládnych neziskových organizácií a orgánom verejnej správy,
 • príprava podkladov na komunikáciu, komunikácia navonok platformy,
 • tvorba analýz, mapovanie aktuálnej situácie v občianskom sektore,
 • zabezpečovanie plnenia dlhodobého projektového plánu činnosti, účasť na koncipovaní projektoch zámerov a reportovaní projektov.

Akého človeka hľadáme:

 • samostatného,
 • s citom pre zodpovednosť a pozitívnym prístupom k riešeniu problémov,
 • so schopnosťou flexibilne reagovať na aktuálne výzvy tretieho sektora, hľadať kreatívne riešenia, vlastnou iniciatívou a zručnosťami prispievať k rozvoju platformy aj mimovládneho sektora,
 • má pokročilý time management, včasné a spoľahlivé plnenie úloh,
 • je tímovým hráčom/hráčkou.

Profesionálne predpoklady:

 • ovládanie slovenského jazyka na úrovni C1 slovom aj písmom,
 • anglický jazyk slovom aj písmom na úrovni B2,
 • organizačné schopnosti / skúsenosti,
 • MS Office (Word, Excel, Outlook, Access) alebo ekvivalentné,
 • schopnosť odborného obsahového koncipovania textov,
 • predchádzajúca skúsenosť s presadzovaním verejného záujmu a verejných politík a znalosť neziskového prostredia výhodou,
 • predchádzajúca skúsenosť s prípravou projektov a reportov výhodou,
 • všeobecný spoločensko-politický rozhľad,
 • vzdelanie v oblasti humanitných vied výhodou.

Informácie o výberovom konaní

Na výzvu môžete reagovať zaslaním životopisu na info@platformahlas.sk (ideálne spoločne so súhlasom na spracovanie osobných údajov v rozsahu výberového konania), pričom do výberového konania sa môžu zapojiť samozrejme aj osoby, ktoré nie sú súčasťou niektorej z členských organizácií.

Pracovnú ponuku nájdete aj na stránke profesia.sk.

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: september/október 2022 (kontrakt na obdobie trvania projektu – do decembra 2023, s možnosťou následného predĺženia

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, živnosť

Mzdové podmienky (brutto): 1 300 eur

Platforma pre demokraciu je neformálnou platformou občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií (býv. Platforma Hlas), ktorá sa chce aktívne podieľať na ochrane a rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. Cieľom platformy je najmä posilňovať odolnosť sektora, presadzovať jeho inštitucionálny, legislatívny a finančný rozvoj a vytvárať priestor pre spoluprácu jednotlivých aktérov mimovládneho priestoru. Platforma má aktuálne viac než 50 členov a pozorovateľov a zastrešuje ich záujmy aj v Komore mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Platformu momentálne organizačne spravuje mimovládna organizácia VIA IURIS, ktorá sa ako občianske združenie etablované v sektore skoro tri desaťročia, dlhodobo venuje presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva.
Viac o našich aktivitách a členoch môžete zistiť na našej oficiálnej a kampaňovej webstránke, Faceboooku alebo Instagrame.

Foto: Stano Jendek

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.