Siemens

siemens nadácia

Prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Siemens sa už od roku 2008 staráme o podporu vzdelávania a rozvoj charitatívneho a filantropického správania jej zamestnancov.   

V téme vzdelávania každoročne podporujeme vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú snahu vzdelávať za pomoci kvalitného, moderného didaktického a špeciálneho technického vybavenia.

Zamestnanecký program pomáha zamestnancom pri realizácii nápadov a mimopracovných aktivít. Program vytvára priestor pre individuálnu iniciatívu zamestnancov na riešenie existujúcich spoločenských problémov a tiež partnerstvá s tretím sektorom. Zamestnaneckým programom chceme motivovať zamestnancov spoločnosti a pomáhať im realizovať ich nápady a plány na zlepšenie života vo svojom okolí. Aktívne pôsobenie firmy v prospech spoločnosti je dôležitou súčasťou podnikovej kultúry a je odrazom kľúčových hodnôt spoločnosti.