Nadačný fond Slovanet

Nadačný fond Slovante

Spoločnosť Slovanet dlhoročne podporuje neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej sociálnej a zdravotnej situácii. Cieľom Nadačného fondu Slovanet je od jeho vzniku v roku 2012 naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti. 

Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí

V tejto oblasti je podpora smerovaná neziskovým organizáciám poskytujúcim pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí a ľuďom so zdravotným postihnutím, osobitne deťom a dospelým s detskou mozgovou obrnou (DMO) a svalovou dystrofiou.

Podpora vzdelávania

Podpora v oblasti IT vzdelávania sa zameriava na podporu talentovaných detí a mladých ľudí na základných školách zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných IT schopností poskytnutím finančnej podpory

Podrobné informácie o podmienkach podpory, ako aj o podporených žiadateľoch nájdete na stránke Nadačného fondu Slovanet.