Nadácia Televízie Markíza

nadacia televízie markiza

Nadácia Televízie Markíza vznikla v roku 2007 ako jedna z najstarších firemných nadácií na Slovensku. Jej poslaním je podpora a realizácia unikátnych projektov, ktoré sa zameriavajú na pomoc deťom a mládeži.

PomPomáha zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia či so zdravotným znevýhodnením. Prostredníctvom svojich aktivít podporuje aj vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže.

Filantropické a charitatívne zámery napĺňa prostredníctvom dlhodobých partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami aj podporou individuálnych rodín s deťmi a detí samotných. V roku 2020 nadviazalo Centrum pre filantropiu s Nadáciou ročnú spoluprácu v rámci ktorej administrovalo otvorený grantový program Hýbsa Slovensko zameraný na podporu detskej atletiky. 

Prečítajte si viac o aktuálnom dianí v Nadácii Televízie Markíza.