Nadácia Tatra banky

Nadácia tatrabanky

Poslaním Nadácie Tatra banky je podpora a rozvoj spoločnosti prostredníctvom zvyšovania kvality vzdelávania, podpory umenia a rozvoja oblasti digitálnych technológií. Svoju víziu prepájania krásy, múdrosti a inteligentnej budúcnosti sa snaží napĺňať prostredníctvom grantových programov aj zmysluplných partnerstiev.

Umenie, vzdelanie a digital predstavujú sféry, v rámci ktorých sú realizované otvorené grantové programy, ako aj nadväzované strategické partnerstvá reagujúce na výzvy spoločnosti a prinášajúce systémovejšie riešenia. Možnosť angažovať sa v témach, ktoré sú dôležité, dáva aj svojim zamestnancom, a to prostredníctvom dvoch zamestnaneckých grantových programov

Vďaka tomu, že na Slovensko prináša výnimočné osobnosti, ako nositeľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny, sa ich myšlienky a výnimočné príbehy môžu dostať formou prednášok k odbornej a laickej verejnosti.  

Najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov a umelkýň, ktorí/-é svojou aktivitou, snahou a usilovnou prácou, vášňou a nadaním dosiahli výrazné výsledky, oceňuje od roku 1996 Cenou Nadácie Tatra banky

Centrum pre filantropiu sa na napĺňaní vízie Nadácie Tatra banky podieľa už od roku 2005. V rámci partnerstva poskytuje poradenstvo, administráciu grantových programov, monitoring realizovaných verejnoprospešných aktivít a evaluáciu grantových programov. Špecifikom spolupráce je, že správcom nadácie je zástupca Centra pre filantropiu. Prečítajte si viac o poslaní a činnosti Nadácie Tatra banka.