Nadácia SPP

Logo Nadacia SPP

Víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom podpory organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti. 

Už od roku 2004 napomáhame napĺňať víziu nadácie poskytovaním darov na charitatívne, filantropické aktivity a dlhodobé inovatívne projekty. Rozvíjame aj dobrovoľníctvo a filantropiu zamestnancov SPP. Poskytujeme poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít pre tieto aktivity, pomáhame účinne a prehľadne prerozdeľovať podporu v rámci programov, administrujeme grantové procesy a prezentujeme aktivity nadácie.

Prostriedkami podpory mimovládnych organizácií, jednotlivcov, samospráv a ďalších subjektov sú otvorené grantové programy v oblastiach, ktoré nadácia sama vytvára a vyhlasuje. Patria medzi ne rozvoj a podpora vzdelávania; rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt; podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva; podpora dobrovoľníctva; ochrana zdravia; podpora telesnej kultúry a regionálny rozvoj. Ďalšou formou je podpora partnerských projektov rôznych organizácií, ktorých činnosť je v súlade so strategickými zámermi nadácie. Nadácia SPP sa podieľa aj na vyhlasovaní súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix.

Viac o oblastiach a formách podpory Nadácie SPP si môžete prečítať na jej stránke.