Nadačný fond Baumit

Nadačný fond baumit

V spolupráci s firmou Baumit. spol. s. r.o. poskytujeme finančnú podporu zmysluplným verejnoprospešným projektom už od roku 2004. Projekty z oblasti komunitného rozvoja, vzdelávania a kultúry sú podporované prostredníctvom priamej podpory, grantového a zamestnaneckého programu. 

Komunitná filantropia

Spoločnosť Baumit si uvedomuje zodpovednosť voči Lietavskej Lúčke a Rohožníku, v ktorých má svoje prevádzky a v ktorých výrazným spôsobom ovplyvňuje zamestnanosť a kvalitu života obyvateľov. Prostredníctvom komunitnej filantropie ako špecifickej formy darcovstva uskutočňovanej v rámci konkrétnej oblasti, regiónu, mesta či komunity preto podporuje projekty zamerané na zlepšovanie kvality života ľudí, ktorí žijú v pôsobisku spoločnosti.

Otvorený grantový program

Program Tu sa nám páči, tu chceme žiť podporuje ľudí, ktorí pomáhajú vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev. Program dáva príležitosť tým, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a chcú ho zmeniť prostredníctvom dobrovoľníckej práce, svojimi myšlienkami, nápadmi, ale aj materiálnou pomocou. Vďaka grantovému programu môžu získať financie na realizáciu zmien k lepšiemu. 

Viac o Nadačnom fonde Baumit si môžete prečítať na webovej stránke fondu.