Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadačný fond Kaufland podporí témy dôležitosti zdravého stravovania, výživy aj ochrany životného prostredia

Nadačný fond Kaufland poskytne vybraným základným školám a osemročným gymnáziám finančný príspevok do výšky 400 € na realizáciu aktivít, ktoré zaujímavou a interaktívnou formou priblížia témy dôležitosti zdravého stravovania a výživy a ochrany životného prostredia.

Zdravá výživa a zdravé stravovanie, ochrana životného prostredia, vrátane ochrany klímy a biodiverzity, to sú hlavné priority, ktoré spoločnosť Kaufland podporuje aj prostredníctvom aktivít Nadačného fondu Kaufland. Jeho činnosťou a grantovými programami chce prispievať k riešeniu celospoločenského problému nevhodného stravovania detí a mládeže a k budovaniu zdravších stravovacích návykov, prispievať k zdravšiemu životnému prostrediu, k ochrane našej planéty a k celkovému zlepšovaniu zdravia jeho obyvateľov.

Ciele programu „HRAVO o ekológií a zdravej výžive s Kauflandom“ sú:

  • podporovať náučné, interaktívne a nadstavbové vzdelávacie aktivity na základných školách, ktoré sú nad rámec bežného školského kurikula a týkajú sa jednej z 2 oblastí: zdravé stravovanie a výživa a ochrana životného prostredia, ochrana klímy, podpora biodiverzity;
  • zvyšovať povedomie žiakov/žiačok o dôležitých témach;
  • prebudiť u žiakov/žiačok záujem o dané témy, aby skúmali, bádali, boli aktívni, sami sa pričinili o šírenie povedomia o týchto témach medzi svojimi rovesníkmi;
  • podporiť skvalitnenie vzdelávacieho procesu a spoluprácu škôl s inými organizáciami či vzdelávacími inštitúciami;
  • podporiť praktické projekty a aktivity, ktoré umožnia žiakom a žiačkam aplikovať svoje vedomosti a zručnosti v praxi a zároveň tak prakticky prispieť k zlepšeniu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 400 €.

Svoje projekty môžete podávať prostredníctvom elektronického formulára

do 15. júna 2023 do 23:59.

 

Nadačný fond Kaufland podporí vybrané projekty celkovou sumou

25 000 €.

O podporu z programu sa môžu uchádzať všetky druhy základných škôl a osemročných gymnázií – štátne, súkromné, cirkevné a špeciálne školy, zriadené na Slovensku.

Celé znenie výzvy spolu s podmienkami predkladania projektov si môžete stiahnuť nižšie.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.